میلگرد ,هيربد ,زاگرس ,اميرکبير ,آرياذوب ,اهواز ,زاگرس اميرکبير ,اميرکبير آرياذوب ,هيربد زاگرس ,اصفهان اهواز ,۱۵۰۰ میلگرد ,زاگرس اميرکبير آرياذ

چهارشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۴


ميلگرد ۶.۵ کلاف نطنز ۱۷۷۰
میلگرد ۸ قزوین ۱۵۷۰
میلگرد ۱۰ قزوین ۱۵۰۰
میلگرد ۱۲ قزوین ۱۵۰۰
میلگرد ۱۴ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۷۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۵۰۰
میلگرد ۱۶ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۷۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۵۰۰
میلگرد ۱۸ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۷۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۵۰۰
میلگرد ۲۰ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۷۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۵۰۰
میلگرد ۲۲ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۷۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۵۰۰
میلگرد ۲۵ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۷۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب ۱۵۰۰
میلگرد ۲۸ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۷۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب
میلگرد ۳۲ نيشابور-کاشان-اصفهان-اهواز ۱۵۸۰     هيربد-زاگرس-اميرکبير-آرياذوب

 

به علت نوسان بازار احتمال تغییر قیمت در طول روز وجود دارد.

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه بار به عهده خریدار میباشد.

منبع اصلی مطلب : قيمت میلگرد ، فروش میلگرد
برچسب ها : میلگرد ,هيربد ,زاگرس ,اميرکبير ,آرياذوب ,اهواز ,زاگرس اميرکبير ,اميرکبير آرياذوب ,هيربد زاگرس ,اصفهان اهواز ,۱۵۰۰ میلگرد ,زاگرس اميرکبير آرياذ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : قیمت میلگرد آجدار کف انبار تهران